Så fungerar välfärdssystemet

I Sverige finns ett välfärdssystem med många olika funktioner och myndigheter. Dessa ansvarar för olika typer av stöd och service. Den här sidan är till för att förklara vad varje myndighet och verksamhet ansvarar för och hjälpa dig hitta rätt.

Person i fönster med mobil samt kugghjul ovanför

Den här sidan kommer snart

Här kommer du inom kort att kunna läsa om hur välfärdssystemet är uppbyggt och vilket stöd du kan ha rätt till.

Guide i välfärdssystemet