Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten

Finns i: Bollnäs (Gävleborg)
Du som behöver extra stöd för att närma dig arbete eller studier kan få hjälp av Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten.

Hos Arbetsmarknads- och flyktingverksamheten kan du få vägledning i vad som passar bäst för dig. Du kan bland annat få hjälp med att komma ut i olika former av arbetsträning. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis vara inom

  • trädgårdsservice
  • café
  • hantverk
  • naturvård
  • byggarbete.

Syftet med aktiviteterna är att du ska känna dig mer förberedd att kunna arbeta eller studera. 

Målet är att du ska närma dig arbetsmarknaden eller börja arbeta eller studera efter att du fått stödet. 

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.

Verksamheten samordnar kommunens olika arbetsmarknadsinsatser. Målgrupperna är ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, personer med arbetshandikapp, utrikesfödda och flyktingar samt personer som har ekonomiskt bistånd.

Individinriktade insatser sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försörjningsstödsenheten inom kommunen och Försäkringskassan.

Utifrån uppdrag sker kartläggning av individens nuvarande situation, och en arbetsmarknadskonsulent hjälper till att hitta en plats inom kommunal verksamhet som är lämplig. Detta kan vara inom arbetslag/enheter som verksamheten ansvarar för, exempelvis KulturA, Skogslaget, Sjölyftet, Bygglaget eller inom kommunala förvaltningar. De insatser som sker skall stärka individens ställning på arbetsmarknaden i ett led mot arbete eller utbildning.

Liknande vägval

Kalahari i Harmånger

Nordanstig

Du som behöver träna på att arbeta kan göra det på Kalahari. På Kalahari finns också daglig verksamhet om du vill ha något att göra på dagarna.