Daglig verksamhet hos Paletten

Finns i: Nordanstig (Gävleborg)
Du som har en funktionsnedsättning, bor i Nordanstigs kommun och vill ha något att göra kan komma till Paletten.

På Paletten får du syssla med hantverk och musik. Om det passar dig kan du också jobba åt olika företag. Du kan göra enskilda aktiviteter och delta i en grupp. På Paletten finns fina sinnesrum för olika upplevelser. Du får det stöd du behöver.

På Paletten kan du vara med på aktiviteter och utföra arbete som är anpassat för dig. Det kan vara till exempel

  • musikaktiviteter
  • handarbete
  • pyssel
  • bakning
  • promenader och andra uteaktiviteter.

Vi arbetar också med olika jobb på uppdrag av andra enheter och verksamheter i kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Målet med daglig verksamhet är att erbjuda dig en meningsfull sysselsättning där du får möjlighet till att utvecklas och öka dina möjligheter att vara aktiv i samhället. Daglig verksamhet kan också fungera som en förberedande insats innan arbetsträning eller praktik. 

Gemenskap & fritid Arbete
Gemenskap & fritid Arbete

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Kontaktperson

Ljusdal

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.

Kontaktperson

Gävle

Du som behöver stöd i vardagen eller hjälp att bryta isolering kan få stöd från en kontaktperson.