Ett hållbart arbetsliv

Finns i: Ljusdal (Gävleborg)
Du som har psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i arbete eller studier, kan få hjälp av Ett hållbart arbetsliv.

Hos Ett hållbart arbetsliv får du träffa en coach som hjälper dig att ta reda på vad du vill göra. Du får information och stöd för att kunna

  • börja arbeta
  • arbetsträna
  • studera
  • hitta annan form av sysselsättning. 

Coachen hjälper dig att söka efter en arbetsplats som passar dig. Coachen kan också finnas med som stöd på arbetsplatsen eller i skolan. Du får stödet så länge som du vill och behöver det.

Ett hållbart arbetsliv i Ljusdal samarbetar med sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och handläggare på kommunen. Du kan därför få stöd vid olika myndighetskontakter och med hur du mår.

Stödet du får är anpassat för dig och dina behov. Målet med Ett hållbart arbetsliv i Ljusdal är att du ska kunna arbeta, börja studera eller komma ut i någon annan sysselsättning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Ett hållbart arbetsliv bygger på service, egen drivkraft, hög tillgänglighet och flexibilitet. Projektet pågår till 2024-03-31.

Stödet är situationsanpassat och flexibelt utifrån individuellt behov med målsättningen att över tid trappas ned. Både deltagare och arbetsplats får stöd av coachen när det behövs. Insatsen är inte tidsbegränsad för individen, utan arbetet fortsätter så länge individen har behov av och önskar stöd.

Arbete Studier Hälsa
Arbete Studier Hälsa

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.