Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Gröna steget

Finns i: Hofors (Gävleborg)
Du som har psykisk ohälsa och behöver stöd för att komma närmare jobb eller studier kan vara med i Gröna steget.

Gröna steget kan hjälpa dig att hitta sätt att göra en förändring i ditt liv.

Gröna steget innebär återhämtning i grön miljö som är extra bra vid förebyggande insatser. 

Hos Gröna steget kan du till exempel:

  • delta i fysiska aktiviteter
  • delta i gruppaktiviteter
  • vistas i natur och växthus
  • få motiverande samtal.

Programmet Gröna steget pågår i 12 veckor, med 3 halvdagar i veckan. Varje grupp består av 8-10 personer.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Gröna steget inom Haga Grön Rehab vänder sig till personer som har behov av förändring och som är aktuella inom exempelvis socialtjänsten, LSS, AF, FK eller annan aktör. 

Gröna steget omfattar återhämtning i grön miljö som är särskilt lämplig vid rehabiliterande och förebyggande insatser. Här erbjuds fysiska aktiviteter, vistelse i naturen och i växthus, lösningsfokuserade samtal om sömn, stress, kost, motion och omsorg till sig själv.

Syftet med programmet är att deltagarna ska få verktyg, återhämtning och motivation till att göra en lägesförändring. Programmets upplägg är gruppverksamhet i 12 veckor med 3 halvdagar i veckan. Grupperna består av 8–10 personer som får individuell handledning, programmet följer en röd tråd och avslutas med uppföljning.  

Hälsa Arbete Studier
Hälsa Arbete Studier

Liknande vägval

Stöd vid våld i nära relationer

Hofors

Om du är utsatt för hot och våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Hofors.

Kvinnojouren Stöttan

Söderhamn

Du som utsatt för våld och behöver någon att prata med kan få stöd av Kvinnojouren Stöttan.

Stöd vid våld i nära relationer

Söderhamn

Du som är utsatt för våld och hot i en relation kan få hjälp. Stödet finns även för dig som utövar våld.