Jobbcentrum

Finns i: Hudiksvall (Gävleborg)
Du som behöver stöd för att nå egen försörjning kan kontakta Jobbcentrum i Hudiksvalls kommun.

När du kontaktar Jobbcentrum får du prata med en socialsekreterare som kan hjälpa dig vidare. Om du behöver ansöka om försörjningsstöd kan du få hjälp med det.  

Du kommer även att ha kontakt med en coach för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande. Din socialsekreterare och coach kommer tillsammans med dig att göra en kartläggning för att ta reda på vad som passar dig bäst. Det kan vara till exempel praktik, arbetsträning eller en utbildning.

Ni gör sedan tillsammans en planering för hur du ska komma igång.

Du kan också få träna på att skriva CV eller gå på studiebesök på olika arbetsplatser. 

Behöver du öva dig på att prata eller skriva svenska kan du få hjälp med språkträning, allt för att du ska ha lättare att hitta jobb eller börja studera. 

Du kan även få stöd och vägledning kring olika sociala hinder och i kontakten med andra myndigheter. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver anmälan
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

För att vägen mot egen försörjning ska bli så snabb som möjligt samverkar Jobbcentrum med bland annat Arbetsförmedling, Vuxenutbildningen, Försäkringskassan, Forsa folkhögskola, hälso-och sjukvård och övrig socialtjänst. Vi arbetar även med olika typer av egna kommunala insatser och projekt. 

Arbete Studier Ekonomi
Arbete Studier Ekonomi

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.