Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Sandvikens familjecenter

Finns i: Sandviken (Gävleborg)
Du som är förälder och behöver råd, stöd och hjälp i din föräldraroll kan få det genom Sandvikens familjecenter. Dina barn kan också få stöd och hjälp.

Alla upplever föräldraskapet som svårt någon gång. Föräldrar, bonusföräldrar och barn kan ibland behöva prata om det som känns svårt eller jobbigt hemma. Många gånger kan det underlätta att träffa en utomstående samtalskontakt för att prata om sin situation.

Du som förälder kan på egen hand söka stöd direkt hos Sandvikens familjecenter.

Efter en första och rådgörande telefonkontakt med mottagningen kan du erbjudas upp till fem samtal med föräldrastödjande innehåll, så kallat korttidskontrakt (serviceinsats). 

Tillsammans med erfarna familjebehandlare får du som är förälder eller styvförälder resonera om till exempel:

  • metoder i uppfostran 
  • konflikthantering i familjen
  • gränssättning 
  • barns och ungdomars utveckling. 

Du kan få stöd för att återfå en bra relation till ditt barn.

Stödet hos Familjecenter kostar inget.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Övrigt

Sandvikens familjecenter är en del av Individ- och familjeomsorgen som erbjuder råd, stöd och hjälp till dig som är förälder och till dina barn.

Familjecenter består av socionomer, förskollärare, behandlingspedagoger, fritidspedagoger, beteendevetare som arbetar tillsammans för att stödja familjerna. Vår uppgift är att ge stöd till föräldrar, barn och ungdomar upp till 20 år, för att familjesituationen ska fungera.

Vårt mål är att barnen mår bra under sin uppväxt och därmed utvecklas i positiv riktning.

Familj & relationer
Familj & relationer

Liknande vägval

Anhörigstöd i Bollnäs

Bollnäs

Du som hjälper och stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.