Steget efter

Finns i: Hofors (Gävleborg)
Du som har genomgått ett behandlingsprogram mot beroende och behöver stöd för att komma närmare jobb eller studier kan vara med i Steget efter.

Du som har genomgått ett behandlingsprogram mot beroende och behöver stöd för att komma närmare jobb eller studier kan vara med i Steget efter. 

Hos Steget efter kan du få hjälp med att hitta sätt att göra en förändring i ditt liv. Du får hjälp att hitta balans i livet och göra nya livsval.

Hos Steget efter kan du till exempel:

  • delta i fysiska aktiviteter
  • delta i gruppaktiviteter 
  • vistas i natur och växthus
  • få motiverande samtal.

Programmet Steget efter pågår i 12 veckor, med 1 halvdag i veckan. Varje grupp består av 6-8 personer.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Steget efter inom Haga Grön Rehab vänder sig till personer som har genomgått ett behandlingsprogram eller Gröna steget. Steget efter innebär stöttning enligt SE-IPS metoden för att närma sig arbetsmarknad, studier eller annan sysselsättning.

Programmet innebär återhämtning i grön miljö som är särskilt lämplig vid rehabiliterande och förebyggande insatser. Här erbjuds fysiska aktiviteter, vistelse i naturen och i växthus, lösningsfokuserade samtal om sömn, stress, kost, motion och omsorg till sig själv.

Syftet med programmet är att deltagarna ska få hjälp att bryta gamla mönster och få en känsla av sammanhang. Programmets upplägg är gruppverksamhet i 12 veckor med 1 halvdag i veckan. Grupperna består av 6-8 personer och innebär ett aktivt samarbete med externa aktörer som avslutas med uppföljning.  

Hälsa Arbete Studier
Hälsa Arbete Studier

Liknande vägval

Boendestöd

Ljusdal

En boendestödjare kan hjälpa dig att få ordning på vardagen.

Hälsotorget Söderhamns närsjukhus

Söderhamn

På Hälsotorget kan du få hjälp med att förbättra dina levnadsvanor.

Hälsotorget Tullhuset, Gävle

Gävle

På Hälsotorget kan du få hjälp med att förbättra dina levnadsvanor.