Anhörigstöd vid missbruk

Finns i: Värnamo (Jönköpings län)
Du som lever med, eller har levt med, en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan få hjälp av anhörigstöd i Värnamo.

Anhörigstöd i Värnamo är för dig som lever med eller har levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar.  

Du som anhörig kan få rådgivning, information och kunskap. Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

  • Du som är mellan 7 och 18 år och anhörig är välkommen på samtal enligt BRA-metoden (Barns rätt som anhörig).
  • För dig som anhörig vuxen finns behandling enligt CRAFT-metoden (Community Reinforcement Approach and Family Training) som kan ges både enskilt och i grupp. 

Grupperna är för anhöriga till närstående som har alkoholproblem eller narkotikaproblem eller problem kring spel om pengar. Du behöver vara 18 år för att vara med och får själv inte ha något alkoholproblem eller narkotikaproblem eller problem kring spel om pengar.

Grupperna träffas varannan måndag under fyra månader, vid sammanlagt nio tillfällen. Du träffar andra som befinner sig i en liknande situation som du. Du tränar dig i att kommunicera med din närstående på ett alternativt sätt. Ett mål är att du som anhörig själv ska må bättre.

Du som är anhörig kan kontakta råd- och behandlingsenheten även om din närstående inte ingår i någon behandling. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • Kräver anmälan
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Stöd för förbättrad hälsa hos Hälsocenter

Gislaved

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Boendestöd

Gislaved

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.