Daglig verksamhet LSS

Finns i: Gislaved (Jönköpings län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.

På daglig verksamhet får du göra sådant som du är intresserad av och som passar dig. Den dagliga verksamheten ska vara meningsfull och ge dig stimulans, utveckling och gemenskap. 

Målet är att den dagliga verksamheten ska bidra till din personliga utveckling och göra det lättare för dig att delta i samhället.

På daglig verksamhet i Gislaveds kommun finns olika områden att välja på, till exempel

  • café 
  • skaparverkstad
  • media, kontor och service
  • paketering och montering
  • utearbete
  • stallsysslor.

På hemsidan kan du läsa mer om de olika verksamheterna.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet. 

Du får det stöd som du behöver för att kunna vara med. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

Att delta i daglig verksamhet kostar inget för dig, men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Arbetsträning hos Gnosjö Hjälper

Gnosjö

Arbetsträna i en secondhandbutik och prova dig fram till det som passar dig.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Kulturunderstödd rehabilitering

Flera kommuner i Jönköpings län

Kulturupplevelser varvat med att skapa egen konst, sjunga i kör och att dansa kan få dig att må bättre.