Hälsocenter

Finns i: Gislaved (Jönköpings län)
Du som vill förändra din livsstil och hälsa kan få stöd och hjälp att komma igång.

På Hälsocenter kan du få stöd när du vill förändra dina levnadsvanor.  Du kan bland annat få stöd med

  • coachande samtal
  • fysisk aktivitet
  • att ändra matvanor
  • att hitta en balans mellan aktivitet, återhämtning och sömn
  • att hitta en social gemenskap.

Du och en hälsocoach gör en plan och sätter upp mål som passar dig. Upplägget anpassas alltid efter ditt behov.

Du kan vara med i olika gruppaktiviteter som kan få dig att må bättre. Det kan vara skönt med stöd från gruppmedlemmar när det känns svårt att motivera sig.

Hälsocenter finns för dig som blivit rekommenderad fysisk aktivitet av din vårdcentral, och som har fått eller kan få fysisk aktivitet på recept.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Det går att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet. 

Du som behöver stöd för att komma igång, kan få fysisk aktivitet på recept. Fysisk aktivitet på recept kallas även för FaR. Du kan få FaR förskrivet till Hälsocenter av din vårdcentral.

Hälsocenter kontaktar dig och du erbjuds ett inledande samtal med en hälsocoach. 

FaR på Hälsocenter ger dig verktyg att hitta motivation till att sätta mål efter dina förutsättningar och önskningar, anpassade träningsgrupper och aktiviteter och stöd att hitta aktiviteter utifrån dina behov och intressen.

Ansvariga för vägvalet

Gislaveds kommun med flera

Hälsocenter i Gislaved är ett samverkansarbete mellan kommunen, Region Jönköpings län, vårdcentralerna i kommunen, föreningsliv och civilsamhället.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Hälsocenter

Gnosjö

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Hälsocenter

Värnamo

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Råd och behandling för dig med alkohol-, drog- och spelmissbruk

Värnamo

Få hjälp och stöd i att ta tag i ditt beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.