Kulturunderstödd rehabilitering

Finns i: Värnamo, Gislaved, Vetlanda, Jönköping (Jönköpings län)
Du som är sjukskriven på grund av psykisk ohälsa eller smärta kan få komma till Kulturunderstödd rehabilitering.

Kulturunderstödd rehabilitering är en arbetslivsinriktad rehabilitering för dig som har stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa eller långvarig smärta. 

Den här typen av rehabilitering är en mindre kravfylld insats vid både kort och lång sjukskrivning. 

Du blir erbjuden att delta i en grupp med 6–9 personer. Att det sker i grupp är för att bryta social isolering och främja psykisk hälsa. Träffarna pågår under tio veckor. 

Med gruppen möter du olika professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. 

Du får hjälp att bryta din isolering och må bättre genom att till exempel

  • skapa konst på olika sätt
  • sjunga i kör
  • dansa och röra på dig
  • besöka konserter, teaterföreställningar och konstutställningar.

Det är olika mötesplatser i de olika kommunerna, denna information får du när du deltar.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Region Jönköpings län samarbetar med kommuner och olika kulturutövare.

Kulturunderstödd rehabilitering brukar även kallas KUR. Tidigare hette det kultur på recept. 

Forskning visar att kulturupplevelser kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. 

Efter avslutad rehabilitering är målet att du ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Arbete Hälsa
Arbete Hälsa

Liknande vägval

Daglig verksamhet LSS

Gislaved

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Arbetsträning hos Gnosjö Hjälper

Gnosjö

Arbetsträna i en secondhandbutik och prova dig fram till det som passar dig.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.