Pelarsalen i Värnamo

Finns i: Värnamo (Jönköpings län)
Om du behöver öva på att jobba i en lugn miljö, kan du göra det genom arbetsträning hos Pelarsalen.

Hos Pelarsalen på Svenska kyrkan i Värnamo får du möjlighet att växa och utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och behov.

Hos oss kan du arbetsträna inom

  • bageri och kök
  • skaparverkstad trä, metall och bygg
  • skaparverkstad smycken, garn och tyg
  • secondhandbutik
  • butik och café
  • trädgård och odling

Du kan också gå på stödsamtal i grupp eller enskilt om du skulle vilja det.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Pelarsalen i Värnamo församling är en del av Svenska kyrkans Maryverksamhet. 

Mary är en metod som utarbetats av Svenska kyrkan. Det står för meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet. Handledarna är utbildade i metoden som bland annat innefattar bemötande.

Alla är välkomna oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Ansvariga för vägvalet

Svenska kyrkan

Pelarsalen i Värnamo församling är en del av Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan Värnamo
Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet LSS

Gislaved

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ha rätt till daglig verksamhet.

Arbetsträning hos Gnosjö Hjälper

Gnosjö

Arbetsträna i en secondhandbutik och prova dig fram till det som passar dig.

Stöd till arbete och studier med IPS-coach, Individual Placement and Support

Värnamo

Få stöd som passar just dig för att närma dig arbete eller studier när du lever med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.