Stöd från Familjeresursenheten

Finns i: Vetlanda (Jönköpings län)
Du som lever i en familj med barn eller ungdomar som mår dåligt kan få råd och stöd av Familjeresursenheten.

Familjeresursenhetens arbete utgår alltid från barnets bästa. Grundsynen är att alla i en familj påverkar varandra. Därför är oftast hela familjen med i behandlingsarbetet på olika sätt för att hitta nya lösningar. Målet är att föräldrar och barn/ungdom ska vara trygga tillsammans.

På Familjeresursenheten kan du få förebyggande stöd och insatser som är beslutade av socialtjänsten. Inom Familjeresursenheten finns fältverksamhet, familjebehandlare och kuratorer på Familjecentralen. 

För att få hjälp av Familjeresursenheten behöver du antingen få ett beslut av en socialsekreterare eller så kan du kontakta Familjeresursenheten för att få upp till fem råd- och servicesamtal utan beslut från socialsekreterare.

Hos Familjeresursenheten kan du få hjälp med

  • kommunikation och samspel
  • rutiner och struktur
  • konflikthantering och gränssättning
  • att stärka relationer i familjen
  • att hantera en krissituation eller en påfrestande livssituation.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Familjeenhetens verksamhet finns på följande adresser:

  • Familjecentralen, Kyrkogatan 15, Vetlanda. 
  • Vita huset (Familjebehandling), Storgatan 27, Vetlanda
  • Blå huset (Fältverksamhet), Bangårdsgatan 22, Vetlanda
Hälsa Familj & relationer
Hälsa Familj & relationer

Liknande vägval

Hälsocenter

Gnosjö

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Hälsocenter

Värnamo

Få coachning och gemenskap när du vill förändra dina levnadsvanor.

Råd och behandling för dig med alkohol-, drog- och spelmissbruk

Värnamo

Få hjälp och stöd i att ta tag i ditt beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.