Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Våld i nära relationer

Finns i: Eksjö (Jönköpings län)
Du som är vuxen och har utsatts för våld i nära relationer kan få råd och stöd från kommunen. Våld i nära relationer kan vara fysiskt våld, kränkningar, hot och trakasserier eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Eksjö kommun erbjuder stöd och hjälp till dig som lever i eller har levt i en destruktiv relation och som vill förändra din situation. Även du som utsätter andra för våld eller som har svårt att hantera ilska är välkommen att kontakta kommunen.

Att utöva våld i en nära relation kan se väldigt olika ut. Det kan handla om hot om våld, våld i form av sparkar och slag eller andra typer av kränkande, skrämmande eller begränsande beteende.

Kommunens socialtjänst lyssnar på dina behov och önskemål. Du kan få hjälp med

  • stödsamtal 
  • skyddat boende
  • att ta kontakt med andra myndigheter 
  • ekonomiskt stöd.

Du kan också vända dig till kommunens öppenvård för råd och stöd. Du kan få upp till tio enskilda rådgivande samtal utan att behöva skriva in dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Liknande vägval