Daglig verksamhet

Finns i: Lindesberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om daglig verksamhet i Lindesbergs kommun.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

Hos den dagliga verksamheten kan du exempelvis

  • vara med och skriva till verksamhetens tidning
  • syssla med återbruk
  • göra legojobb
  • hobby, som att väva, sy eller sticka
  • aktiviteter av olika slag, till exempel musik

Målet är att du ska ha en meningsfull sysselsättning och en trivsam arbetsplats. Träningen du får på daglig verksamhet kan leda framåt mot praktik eller jobb. 

Verksamheten är uppdelad i olika arbetsgrupper. Vilken grupp som passar dig pratar du och handledarna om. För att delta i daglig verksamhet behöver du först få ett beslut från handläggare.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Den dagliga verksamheten ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. 

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Om du har någon annan typ stor funktionsnedsättning kan du ansöka om dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Du kan nå enhetschef Ethel Andersson och verksamhetspedagogerna Fia Vindh och Helena Grundelius på dagliga verksamheten genom kommunens växel 0581-810 00.

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Arbetsträning och praktik hos Städteamet

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera hos Städteamet.

Arbetsträning och praktik på café

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på café.

Arbetsträning och praktik på Återbruket

Lindesberg

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan arbetsträna eller praktisera på Återbruket.