Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet

Finns i: Lindesberg (Örebro län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om daglig verksamhet i Lindesbergs kommun.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

Hos den dagliga verksamheten  kan du

  • göra legojobb
  • vara med och skriva till verksamhetens tidning
  • syssla med återbruk
  • hobby, som att väva, sy eller sticka
  • aktiviteter av olika slag, till exempel musik

Målet är att du ska ha en meningsfull sysselsättning och en trivsam arbetsplats. Träningen du får på daglig verksamhet  kan leda framåt mot praktik eller jobb. 

Verksamheten är uppdelad i olika arbetsgrupper. Vilken grupp som passar dig pratar du och handledarna om.  För att delta i daglig verksamhet behöver du först få ett beslut från handläggare.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Den dagliga verksamheten ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. 

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Om du har någon annan typ stor funktionsnedsättning kan du ansöka om dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvariga för vägvalet

Lindesbergs kommun

Du kan nå enhetschef Ethel Andersson och verksamhetspedagogerna Fia Vindh och Helena Grundelius genom kommunens växel.


Lindesbergs kommun

Telefonväxel

Liknande vägval

Krami i Örebro

Örebro

Du som har en bakgrund av missbruk eller kriminalitet kan få stöd av Krami att hitta, få och behålla ett jobb.