Komvux som särskild utbildning

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som är 20 år, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan läsa på Komvux som särskild utbildning.

Genom Komvux som särskild utbildning får du en utbildning som är anpassad utifrån dig.
Du bestämmer vad du klarar av och vill studera. Du följer din egen individuella studieplan.
Du kan studera på grundläggande eller gymnasial nivå.

Du kan läsa en eller flera kurser vid ett eller flera tillfällen. Du kan läsa hela kurser eller bara delar av dem.
Det är du som bestämmer.

Du kan prata med en studie- och yrkesvägledare som kan ge dig tips om vad som kan passa dig.

Vid kursens slut får du alltid ett betyg eller ett intyg.

Det är gratis att läsa på Komvux som särskild utbildning. Kurserna kostar inget.

Lekebergs kommun håller inte i utbildningen själv. Du får åka till en annan kommun och läsa utbildningen. 

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat Särvux och Lärvux.   

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.

Studier
Studier

Liknande vägval

KIAS 2.0 - för flyktingar från Ukraina

Örebro

Du som är kvinna och har flytt kriget i Ukraina, kan lära dig svenska och få stöd att hitta ett jobb genom KIAS-projektet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid

Studiemotiverande kurs

Örebro

Är du arbetslös och nyfiken på att börja plugga, kan du gå en studiemotiverande kurs på Örebro folkhögskola.