Marykedjan

Finns i: Hällefors, Ljusnarsberg (Örebro län)
För dig som vill ha stöd för att komma närmare ett arbete eller studier finns Marykedjan i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Du som får en plats i samverkansprojektet Marykedjan får träffa en koordinator. Tillsammans ser ni vilket stöd som passar dig och gör en personlig plan för dig. Ni utgår från dina behov, önskemål och intressen.

Du som är deltagare i Marykedjan kan till exempel få hjälp med att 

 • upptäcka och stärka de förmågor och kunskaper du har
 • hitta studier som passar dig
 • hitta en praktikplats eller arbetsträning
 • prova på ett arbete
 • komma närmare studier eller ett arbete.

Du kan få hjälp genom att 

 • besöka mötesplatserna i Hällefors eller Kopparberg 
 • träffa personer från Råd och stöd
 • delta i studiecirklar och aktiviteter.

Mötesplatserna i Hällefors och Kopparberg är öppna för alla. Det är också samlingspunkt för dig som är med i Marykedjan. Där finns möjlighet att lära sig nya saker och träffa andra människor. Där finns ett enklare café, samt öppna verksamheter och aktiviteter. 

En dag i veckan finns Råd och stöd från Örebro Stadsmission på plats. Du behöver inte boka tid. Då kan du få hjälp med att kontakta myndigheter eller vården, enklare digitala frågor, skriva CV, skaffa bank-ID eller få svar på frågor om boende eller ekonomi. 

Marykedjan ordnar även olika studiecirklar med inriktning mot arbetsmarknaden. För att gå i en studiecirkel behöver du få en plats av exempelvis kommunen.

Det kostar inget att delta i Marykedjan.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Både du som redan har kontakt med exempelvis kommunen, coachingteamet eller Försäkringskassan och du som saknar kontakt kan ansöka om att få hjälp.

Alla är välkomna oavsett religion eller annan trosuppfattning. 

Hällefors-Hjulsjö och Ljusnarsbergs församling är en del av Svenska kyrkans Maryverksamhet. Mary är en metod som utarbetats av Svenska kyrkan. Mary står för meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet. 

Det diakonala samverkansprojektet Marykedjan främjar god hälsa och socioekonomisk hållbarhet genom samverkan mellan civilsamhälle, myndigheter och näringsliv. Breda flexibla insatser som utgår från individens hela livssituation bidrar till positiv utveckling för människor och lokalsamhällen.

Marykedjan med stöd från Europeiska socialfonden, ESF+.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Mötesplatsen i Hällefors

Hällefors

Du som vill träffa andra är välkommen till Mötesplatsen i Hällefors. Öppet för alla.

Daglig verksamhet hos Dialog DV Boutique

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka till Dialog DV Boutique.

Daglig verksamhet hos Dialog DV

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka Dialog DV.