Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

React EU Job Boost

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som blivit arbetslös under pandemin eller fick svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få stöd från projektet React EU Job Boost.

Projektet drivs av Activa i Örebro län och vänder sig till dig som är som avslutat arbete eller studier den 11 mars 2020 eller senare och som bor i Örebro, Degerfors eller Hallsbergs kommun. 

Hos Activa får du träffa en arbetskonsulent och en företagskonsulent. Du får berätta om dina tidigare erfarenheter av arbete och studier och vad du är intresserad av. Sedan försöker konsulenterna hitta en praktikplats till dig där du får arbetslivserfarenheter som är bra att ta med sig till kommande jobb eller studier. 

Du får också läsa arbetsmarknadskunskap i grupp en gång i veckan tillsammans med andra i projektet. 

Arbetsmarknadskunskapen består bland annat av följande delar: 

  • Du får lära dig hur arbetsmarknaden fungerar.
  • Du får veta vilka typer av yrken som finns.
  • Vi gör studiebesök i grupp och enskilt på olika arbetsplatser.
  • Föreläsningar.
  • Fysiska aktiviteter för att må bra.
  • Du får ökad kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

Alla aktiviteter i projektet ska bidra till att hjälpa dig att komma närmare arbete eller studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Det övergripande projektmålet för deltagarna är att få stärkt ställning på arbetsmarknaden - att få förutsättningar att övergå till arbete eller studier och ökade förutsättningar att söka arbete på egen hand.

Vi använder metoderna Supported Employment och Supported Education och anpassar dem till projektets målgrupp. Det innebär att vi ger ett nära stöd till både deltagaren och arbetsgivaren som står för praktikplatsen. Arbetsgivaren ska känna sig trygg i situationen samtidigt som deltagaren får de anpassningar som hen behöver. 

Projektet finansieras av ESF och genomförandefasen sträcker sig från 2022-04-01 till 2023-03-31.

Ansvariga för vägvalet

Stiftelsen Activa

Sedan 1989 har Activa skapat möjligheter för människor med funktionsnedsättning att finna en väg framåt. Activa tillhandahåller bland annat arbetslivsinriktade insatser för personer som riskerar långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. Activas kunder är myndigheter, organisationer och företag som efterfrågar Activas tjänster.

För frågor om projektet React EU Job Boost, kontakta Activas projektledare.

Activa, hemsida

Emelie Andersson, Stiftelsen Activa

Projektledare React EU Job Boost

Liknande vägval