Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Samverkansteamet Örebro

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har eller behöver ha kontakt med flera myndigheter samtidigt kan få hjälp med lotsning av Samverkansteamet i Örebro.

Hos Samverkansteamet finns personal från Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Region Örebro län. Teamet har också bra kontakt med Försäkringskassan.

Personerna i teamet pratar först med dig om din situation och vad du behöver hjälp med. Sen hjälper teamet dig att hitta rätt stöd hos rätt myndighet.

På Samverkansteamets hemsida finns informationen på andra språk samt på teckenspråk.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Teamet tar inga beslut om pengar eller vilka insatser som du skulle kunna gå på. 

Samverkansteamet är också en ingång till verksamheten Coachingteamet Örebro, där du kan få stöd och hjälp mot arbete och studier. Har du en handläggare på Försäkringskassan, så prata med den om du vill till Coachingteamet Örebro.
Coachingteamet Örebro

Ansvariga för vägvalet

Samverkansteamet Örebro

Samverkansteamet finansieras av Finsam Lekeberg Örebro och drivs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro Kommun och Region Örebro Län.

Finsam Lekeberg Örebro

Liknande vägval