Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Stödgrupp för anhöriga

Finns i: Örebro , Lekeberg , Hällefors , Ljusnarsberg , Nora , Lindesberg (Örebro län)
Du som är anhörig till en person med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få gemenskap och stöd i grupp.

Stödgruppen är till för dig som är som anhörig till en person med psykisk ohälsa, eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kan vara syskon, förälder, vuxet barn eller nära vän. 

En person med lång erfarenhet av stödjande verksamhet är med som ledare vid träffarna. 
Gruppen ses sex gånger och fikar och samtalar tillsammans. 

Målet med att delta i stödgruppen är att du ska må bättre i din roll som anhörig.

För att vara med i gruppen behöver du betala en avgift. I avgiften ingår fika och medlemskap i Föreningen för psykiatriskt samarbete. På kursens hemsida ser du vad din kurs kostar.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Om det passar bättre för dig att prata enskilt med någon så erbjuder Föreningen för Psykiatriskt samarbete även stödsamtal. 
Samtalsbokning och information till dig som är anhörig

I föreningen finns mycket kunskap om hur det är att vara anhörig, att stödja någon som lever med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Föreningen har mycket kunskap och erfarenhet kring hur det är att vara anhörig till personer med psykossjukdom, schizofreni, OCD, EIPS/BPD/Borderline, självskadebeteende, ätstörning, adhd och autismspektrumtillstånd.

Ansvariga för vägvalet

FPS

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) i Örebro län.

FPS - hemsida

Liknande vägval

Personligt ombud

Nora

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp att få det stöd du behöver.