Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Norrköping (Östergötland)
Du som hjälper, stöttar eller känner oro för en person i din närhet kan själv få stöd för att orka, bli stärkt och må bra hos oss på Anhörig- och kunskapscenter.

Vi på Anhörig- och kunskapscenter vänder oss till anhöriga i alla åldrar som behöver stöd. 

Du kan vara förälder, barn, syskon, vän eller annan nära person till någon som behöver stöd.

Den du stöttar kan exempelvis ha

 • en långvarig sjukdom
 • psykisk ohälsa
 • en funktionsnedsättning 
 • problem med missbruk 

Genom anhörigstöd kan du till exempel delta i

 • stödsamtal
 • samtalsgrupper
 • kurser
 • föreläsningar
 • andra aktiviteter.

Anhörigstödet kostar inget för dig.

Vi som ger stöd har tystnadsplikt och berättar inte för någon annan vad vi pratar om.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Anhörig- och kunskapscenter

Anhörig- och kunskapscenter är en del av Norrköpings kommun.

Liknande vägval

Boendestöd

Valdemarsvik

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Plattform Valdemarsvik

Valdemarsvik

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Valdemarsvik.

Plattform Finspång

Finspång

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Finspång.