Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadscentrum

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som behöver vägledning och extra stöd för att närma dig arbetsmarknaden kan få hjälp av Arbetsmarknadscentrum.

Arbetsmarknadscentrum kallas även för AMC.

På AMC får du träffa arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare.
Vi gör en planering tillsammans där vi utgår ifrån dina förutsättningar och behov.

Du får information om olika insatser och aktiviteter som kan passa dig.

Det kan till exempel vara:

 • Arbetsträning - att prova på ett jobb för att se vilka uppgifter och arbetstider som passar dig.
 • Praktik – att prova på ett yrke för att få erfarenhet av arbetslivet.
 • Arbetsmarknadsanställning – att få en tidsbegränsad anställning inom kommunen för att få erfarenhet av arbetslivet.
 • Språkträning - du får träna på svenska och lära dig mer om språket.
 • CV-skrivning – att träna på att skriva CV och personligt brev inför att du söker jobb.
 • Studie- och yrkesvägledning – att få information och vägledning kring utbildningar och yrken.
 • Studiebesök på arbetsplats eller skola.
 • Sommarjobb och feriearbete.
 • Motiverande samtal och coachning.

Oavsett vilken aktivitet det blir så är konsulenten din vägledare och din kontakt under hela processen.

Genom att delta i någon eller några av aktiviteterna är målet att du ska börja jobba eller börja studera.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.