Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Söderköping (Östergötland)
Du som har varit utan jobb en längre tid och behöver hjälp på vägen mot jobb eller studier kan få stöd på Arbetsmarknadsenheten, AME, i Söderköping.

Genom AME kan du bland annat få hjälp av en arbetslivskonsulent för att komma vidare till jobb eller studier i framtiden. Stödet anpassas utifrån dig och dina behov.

Syftet med Arbetsmarknadsenhetens olika insatser är att stärka individens plats på arbetsmarknaden och öka möjligheterna till egenförsörjning. För målgruppen finns även en insats som kallas Försteg. Den verksamheten vänder sig till personer som står lite längre från arbetsmarknaden.

Saker du kan få hjälp med genom AME är till exempel

 • vägledning av en arbetslivskonsulent
 • stöd i jobbsökande
 • praktik 
 • arbetsprövning
 • arbetsträning.

Du kan få stöd att träna upp din svenska under praktiken.

Du kan delta i olika verksamheter såsom

 • naturgruppen
 • snickeriet
 • matutkörning
 • bilrekond
 • teknik och entreprenad.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.