Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning i secondhandbutik

Finns i: Norrköping (Östergötland)
Du som vill prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av kan arbetsträna i en secondhandbutik i Norrköping. Butiken drivs av den ideella organisationen Hela människan Norrköping.

Arbetsträning kan passa dig som mår dåligt, har en funktionsnedsättning eller har varit utan arbete under lång tid. 

Hela människan ger dig möjlighet att börja arbetsträna i din egen takt för att närma dig arbetsmarknaden. Du får handledning och stöd under tiden du arbetstränar.

Tillsammans med dig och din handläggare eller kontaktperson görs en planering för din tid hos Hela människan. Arbetsuppgifterna anpassas efter dig och dina mål. 

I butiken finns en handledare. Ni arbetar tillsammans med de dagliga sysslorna och tränar på det sociala samspelet som krävs i vardagen och på en arbetsplats.

Hos Hela människan kan du bland annat 

  • arbeta på café
  • hämta och sortera varor
  • rengöra och prismärka varor.

Syftet med arbetsträningen är att du ska få ökad livskvalitet och kunna närma dig ett arbete eller studier. 

För dig som behöver arbetslivserfarenhet finns det också möjlighet att praktisera.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

I organisationen finns många volontärer. Hela människan Norrköping är en arbetsplats som anpassar arbetsuppgifter för att kunna ge plats för människor som har en nedsatt arbetsförmåga och för personer som behöver arbetsträning.

Ansvariga för vägvalet

Hela människan Norrköping

Secondhandbutiken drivs av den ideella organisationen Hela människan Norrköping. Hela människan Norrköping arbetar med lokalt socialt arbete utifrån kristna värderingar om alla människors lika värde och möjligheten till ett värdigt liv.

Hela människan Norrköping

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.