Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet hos JK-enheten

Finns i: Valdemarsvik (Östergötland)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill och har förutsättningar att komma närmare arbetslivet. 

I Valdemarsviks kommun finns det några verksamheter med olika inriktningar att välja på. JK-enheten är en av dessa. Daglig verksamhet på JK-enheten passar dig som tycker om att arbeta med händerna och skapa saker i en verkstad. 

På JK-enheten kan du till exempel

  • snickra
  • måla
  • hjälpa till att göra parkbänkar och ljusstakar
  • arbeta med trädgård och natur.

När du är på JK-enheten arbetar du efter din egen förmåga och i din egen takt. Hur länge du är på plats om dagarna anpassas efter vad du vill och orkar.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt LSS. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

På JK-enheten finns en verkstad där snickerier och målning utförs, till exempel skapas parkbänkar och ljusstakar. JK-enheten är också delaktiga i att skapa något som kallas sinnenas trädgård “Ålunden”, som är öppen för alla som vill. På daglig verksamhet på JK-enheten deltar var och en efter sin egen förmåga och sysselsättningsgraden anpassas efter vad som passar respektive deltagare.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Daglig verksamhet i Norrköping

Norrköping

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.