Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet hos Najengruppen

Finns i: Finspång (Östergötland)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill och har förutsättningar att komma närmare arbetslivet. 

I Finspångs kommun finns det flera verksamheter med olika inriktningar att välja på. Najengruppen är en av dessa. Daglig verksamhet hos Najengruppen passar dig som tycker om att jobba med renhållning och underhåll. 

Vi finns vid Atlaslunden i Falla och jobbar i Atlaslunden och på andra ställen runtom i kommunen.

Hos Najengruppen kan du till exempel

  • klippa gräs
  • kratta och sopa
  • skotta snö
  • röja sly
  • städa i klubblokalen och omklädningsrummen
  • leverera varor och ta hand om skräp.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt LSS eller SoL. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Om du beviljats daglig verksamhet kontaktar vi dig för att bestämma vilken daglig verksamhet som passar bäst för dig och dina behov. Dina önskemål vägs in, men enhetschef avgör var du kan vara beroende på var det finns plats.

På daglig verksamhet arbetar handledare. Det finns också en arbets­konsulent och verksamhets­pedagoger knutna till verksamheten. En av handledarna blir din kontaktperson. Personalen arbetar för att öka din självständighet.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Daglig verksamhet i Norrköping

Norrköping

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.