Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Finns i: Valdemarsvik (Östergötland)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill och har förutsättningar att komma närmare arbetslivet. 

I Valdemarsviks kommun finns det några verksamheter med olika inriktningar att välja på. Serviceteamet är en av dessa. Hos Serviceteamet finns det olika arbetsuppgifter som bland annat kommer från olika företag i kommunen.

Hos Serviceteamet kan du till exempel

  • göra smörgåsar efter beställningar i kommunen
  • bygga med lego (industriellt legoarbete).

När du är hos Serviceteamet arbetar du efter din egen förmåga och i din egen takt. Hur länge du är på plats om dagarna anpassas efter vad du vill och orkar. Du har ett individuellt schema med förklaringar i text eller bild. 

Uppgifterna varvas med olika typer av friskvård för att alla ska må bra. 

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt LSS. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

På daglig verksamhet på Serviceteamet deltar var och en efter sin egen förmåga och sysselsättningsgraden anpassas efter vad som passar respektive deltagare.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Daglig verksamhet i Norrköping

Norrköping

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.