Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet på en vanlig arbetsplats

Finns i: Finspång (Östergötland)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill och har förutsättningar att komma närmare arbetslivet. 

Om ingen av de dagliga verksamheterna som kommunen erbjuder passar dig så kan kommunens arbetskonsulent hjälpa dig att hitta rätt. Du kan då få en så kallad företagsplacering.

Arbetskonsulenten hjälper dig att hitta en arbetsplats som passar dina intressen och förmågor. När du börjar din dagliga verksamhet på en vanlig arbetsplats så blir du en resurs för företaget och en del av personalgruppen där.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt LSS eller SoL. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Om du beviljats daglig verksamhet kontaktar vi dig för att bestämma vilken daglig verksamhet som passar bäst för dig och dina behov. Dina önskemål vägs in, men enhetschef avgör var du kan vara beroende på var det finns plats. 

På daglig verksamhet arbetar handledare. Det finns också en arbets­konsulent och verksamhets­pedagoger knutna till verksamheten. En av handledarna blir din kontaktperson. Personalen arbetar för att öka din självständighet.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Daglig verksamhet i Norrköping

Norrköping

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.