Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Extra stöd i studier med FR-Kontakten

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som har någon funktionsnedsättning och behöver extra stöd, med eller inför dina studier, kan få hjälp av FR-Kontakten.

Stödet vänder sig till dig som har en fysisk funktionsnedsättning eller en psykisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD eller autism.

Hos FR-Kontakten kan du få råd om hjälpmedel som hjälper dig att studera i din egen takt. Du kan också få tips om anpassade studieformer. 

Det finns olika orienteringskurser som du kan gå om du inte vet vad du vill studera eller om du är osäker på vad du klarar av.

FR-Kontakten kan vara med som stöd när du pratar med myndigheter eller skolan så att dina studier blir så bra som möjligt för dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

FR-Kontakten är ett extra stöd för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det är också ett stöd för utbildningsanordnaren.

Målet med FR-Kontakten är att förbättra studiesituationen för vuxna med funktionsnedsättningar och att bedriva uppsökande verksamhet för frågan och målgruppen.

FR-Kontakten samarbetar inom kommunens alla områden som rör studier. 

Du kan vara behörig att läsa på Komvux även om du är yngre än 20 år.
I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Du ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt.
  • Du har särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Kinda

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.