Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Glädjekällan Musik

Finns i: Linköping (Östergötland)
Om du har ett beslut enligt LSS och vill hålla på med musik, instrument, dans, skapande och matlagning kan du komma på daglig verksamhet till Glädjekällan Musik.

Hos Glädjekällan Musik kan du

  • spela instrument
  • sjunga
  • dansa
  • uppträda
  • laga mat
  • måla eller skapa.

Du får vara med så mycket som du har lust och intresse till.

Det är du som bestämmer vad du vill göra, och hur mycket stöd du vill ha.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Medborgarskolan Region Öst

Glädjekällan är en del av Medborgarskolan Region Öst och drivs på uppdrag av Linköpings kommun.

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.