Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Grön rehab

Finns i: Söderköping (Östergötland)
Du som inte har jobbat under en längre tid och behöver stöd för att komma närmare jobb och studier kan få hjälp hos oss på Grön rehab på Albogastallet i Söderköping.

Hos oss på Grön rehab får du stöd att testa olika arbetsuppgifter för att närma dig jobb eller studier. Vi hjälper dig att skapa bra rutiner i din vardag. 

Med hjälp av en handledare får du göra upp en plan under din tid hos oss. 

Saker du kan få hjälp med hos oss på Grön rehab är till exempel

 • att hitta dina styrkor
 • att skapa vardagsrutiner
 • att passa tider
 • bra matvanor
 • bemötande i sociala sammanhang. 

Saker du kan göra hos oss på Grön rehab är till exempel

 • jobba med hästarna 
 • ta hand om stallet
 • sköta om ridbanorna
 • klippa gräs
 • jobba i stallets café.

Det här vägvalet

 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Grön rehab är en förstegsverksamhet med syftet att ge förutsättningar för arbetslösa personer som står långt från arbetsmarknaden att förbereda sig inför och närma sig arbetslivet. 

Vissa av arbetsuppgifterna utförs varje dag enligt ett arbetsschema. Andra uppgifter tilldelas av SRS:s personal och arbetsfördelningen sker på morgonmöten.

För att tydliggöra den individuella utvecklingen får deltagaren möjlighet att skatta sin utveckling vid flera olika tillfällen. Detta ger både deltagare, handledare och anvisande part möjlighet att se hur individen växer i sin roll och sina ansvar. Anvisande part ansvarar sedan för uppföljning i samråd med arbetsledare.

Ansvariga för vägvalet

Alboga stall

Grön rehab finns på Albogastallet som drivs av Söderköpings Ryttarsällskap (SRS). Grön rehab drivs av Arbetsmarknadsenheten (AME), Söderköpings kommun tillsammans med Plattform Söderköping och Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.