Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Söderköping (Östergötland)
Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning kallas också Komvux. Här kan du studera för att bli behörig till högskola eller universitet.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning/validering. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det deltagare lär sig på kursen, och får betyg utan att ha läst kursen. 

Du kan anpassa kurserna utifrån dina egna behov och du kan studera både på heltid och deltid. Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller i vissa fall studera på distans.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå krävs grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samt matematik, motsvarande godkända ämneskunskaper i grundskoleexamen eller motsvarande kunskaper.

Elever som saknar betyg från grundskolenivå eller som har förvärvat kunskaperna senare, kan begära en individuell bedömning av sina kunskaper. 

Du kan vara behörig att läsa på Komvux även om du är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda

  • du ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
  • du kan ansöka om bidrag/lån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Vuxenutbildningen är en del av Nyströmska skolan. Kommunen erbjuder utbildning på Nyströmska skolan och hos utbildningsanordnare i andra kommuner i landet. Även distansutbildning erbjuds från annan utbildningsanordnare.

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Kinda

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.