Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

iWork NKPG

Finns i: Norrköping (Östergötland)
Du som har varit utan jobb en längre tid och behöver stöd för att hitta vägen tillbaka till ett jobb kan få hjälp av iWork NKPG.

På iWork NKPG kan du få hjälp med att förstå din arbetsförmåga. Du får stöd att se över dina förutsättningar för att du ska kunna närma dig ett jobb. 

På iWork NKPG kan du till exempel få hjälp med

  • att utreda din arbetsförmåga
  • att kartlägga dina förutsättningar för jobb
  • arbetslivsinriktad rehabilitering 
  • arbetsträning
  • stöd till personligt biträde
  • att skapa kontakter med arbetsplatser. 

Du och dina behov avgör vilka aktiviteter som kan vara aktuella för att du ska komma vidare i din utveckling.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

iWork NKPG AB

iWork NKPG arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. iWork NKPG kartlägger individens psykosociala förmågor och arbetsförutsättningar och erbjuder ett helhets -och individbaserat stöd med målsättningen att närma sig arbetsmarknaden och komma vidare i sin utveckling.

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.