Kommunalt aktivitetsansvar

Finns i: Söderköping (Östergötland)
Om du är 16-20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar som inte har börjat på gymnasiet eller hoppar av skolan har rätt till stöd av sin hemkommun för att börja studera eller jobba. 

Genom KAA kan du få stöd att komma närmare jobb eller studier.

Genom det kommunala aktivitetsansvaret kan du få

  • träffa en samordnare för att se vilken utbildning som skulle kunna passa dig
  • göra studiebesök, till exempel på olika skolor och program
  • hjälp att hitta jobb, börja med arbetsträning eller få en praktikplats
  • stöd i kontakt med myndigheter.

Du och samordnaren kartlägger din situation. Tillsammans gör ni en plan som hjälper dig att komma närmare jobb eller börja studera. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver. Du kan få samordnaren flera gånger.

Det är gratis att få stöd genom KAA.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Syftet med KAA är att du genom förstärkt stöd ska komma i, alternativt närma dig, arbete eller studier.

Det kommunala aktivitetsansvaret vänder sig till unga vuxna som ännu inte fyllt 20 år som har gått ut grundskolan men som inte har genomfört eller fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Studie- och yrkesvägledning

Linköping

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja vad du ska studera, eller vilket yrke du ska välja.

Sfi - svenska för invandrare

Linköping

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.