Komvux som särskild utbildning

Finns i: Finspång (Östergötland)
Du som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som särskild utbildning.

På Komvux som särskild utbildning får du det stöd du behöver för att kunna studera. Målet är att du ska få ökade kunskaper. Detta kan hjälpa dig i din vardag eller i samband med jobb. 

Du kan läsa olika typer av kurser på Komvux som särskild utbildning. Du kan prata med en studie- och yrkesvägledare som kan ge dig tips om vad som kan passa dig.

Vid kursens slut får du alltid ett betyg eller ett intyg.

Det kostar inget att läsa på Komvux som särskild utbildning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Särskild utbildning för vuxna kallas ibland för Lärvux, och har tidigare hetat Särvux. I juli 2023 ändras skollagen, och då ändras namnet till anpassad utbildning för vuxna. Det är den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) som ansvarar för dessa utbildningar.

När du har fått en plats på Komvux som särskild utbildning blir du kallad till skolan. På skolan får du träffa en pedagog. Tillsammans gör ni en studieplan för dig. I studieplanen står det om dina mål, vilka kurser du vill gå och hur länge du vill studera. Du kan välja olika kurser inom ramen för träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Studier
Studier

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Studie- och yrkesvägledning

Linköping

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja vad du ska studera, eller vilket yrke du ska välja.

Sfi - svenska för invandrare

Linköping

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.