Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Mötesledare vid SIP

Finns i: Norrköping (Östergötland)
Du som behöver en SIP (samordnad individuell plan) kan få hjälp av en mötesledare genom Samordningsförbundet Östra Östergötland.

SIP (samordnad individuell plan) är ett verktyg för dig som behöver hjälp från både socialtjänsten i din kommun och från hälso- och sjukvården. 

Med SIP kan du

  • få bättre stöd från myndigheterna
  • se tydligare vem som ska göra vad, hur och när. 

Planen ska utgå från dina behov och önskemål och det stöd eller den behandling du behöver. Allt ni kommer överens om skrivs ned i en SIP-plan. 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldiga att göra en SIP om de kan se att det skulle hjälpa dig. De kan inte göra en SIP om du inte har gett dem tillåtelse. Du bestämmer om en SIP ska göras.

Du får också bestämma om det är fler myndigheter eller aktörer som bör vara med på mötet och se din plan, exempelvis Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. 

I Norrköping kan du få hjälp av en särskild mötesledare för SIP. Här kan också Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ta initiativ till ett SIP-möte.

Om du behöver en SIP kan mötesledaren hjälpa till med

  • att planera och samordna SIP-mötet
  • att hålla i SIP-mötet och dokumentera vad ni kommer överens om
  • att hålla i ett uppföljande möte.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Samordningsförbundet Östra Östergötland erbjuder sedan 2018 en utveckling av det lagstadgade SIP-verktyget. Arbetet utgår från en överenskommelse som möjliggör att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet Östra Östergötland, det vill säga Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna Söderköping, Norrköping, Finspång och Valdemarsvik, med hjälp av Plattformarnas mötesledarfunktion ska kunna initiera SIP-ärenden. 

Målgruppen för Samordningsförbundet är personer mellan 16-64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att nå arbete eller studier. Genom så kallade plattformar i respektive kommun Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, kan individer få hjälp att komma fram till vilket stöd som behövs för att kunna närma sig jobb eller studier i framtiden. Varje plattform erbjuder förstegsverksamhet och mötesledare vid SIP. Målet med tjänsten mötesledare vid SIP är att bidra till att främja användandet av överenskommelser om SIP.

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.