Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Nätverkslaget

Finns i: Norrköping (Östergötland)
Har ni svårt att hitta lösningar, hantera ett bekymmer eller svårt att komma framåt i en viktig diskussion för att ni tycker olika? Då kan Nätverkslaget i Norrköping hjälpa er att komma vidare.

Ett nätverkslag förbereder och leder möten där många är inblandade runt ett bekymmer och där det är viktigt att komma överens. Nätverkslaget arbetar för att hjälpa både privatpersoner och tjänstemän att samtala under lugna former, där lyssnande och eftertanke är viktigt.

På Norrköpings Nätverkslag finns vana samtalsledare som kan förbereda och leda goda möten.

Nätverkslaget kan hjälpa dig när

  • det finns något viktigt som måste lösas
  • det finns många olika bilder av situationen
  • det finns många inblandade som borde mötas, samtala och samordnas. 

Nätverkslaget vill hjälpa dig att skapa ett bra samtal med de inblandade, där ni tillsammans skapar delaktighet, ökad förståelse och hopp om nya möjligheter i en svår situation.

Nätverkslaget är en öppen och kostnadsfri service för dig som bor i Norrköpings kommun och de som jobbar där har tystnadsplikt. Du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.