Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Ombudet kan hjälpa dig att få rätt insatser från samhället.
Stödet finns till för att du ska kunna förenkla och förbättra din vardag.

Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans fram till hur stödet ska se ut. Det kan exempelvis handla om att få stöd i din kontakt med olika myndigheter. Det kan också vara ett stöd för att du själv ska kunna sköta din ekonomi. 

Det kostar inget att ha ett personligt ombud.
Det är bara du som bestämmer att du vill och behöver hjälp med, ingen annan. Ditt personliga ombud pratar bara med personer som du har godkänt och ni träffas alltid på en plats som du bestämmer.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Om vi tillsammans märker att du behöver ett mer långsiktigt stöd så hjälper det personliga ombudet dig att hitta en sådan lösning.  Det kan till exempel vara genom en god man, ett boendestöd, daglig verksamhet eller hemtjänst.

Liknande vägval

Boendestöd

Valdemarsvik

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.

Plattform Valdemarsvik

Valdemarsvik

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Valdemarsvik.

Plattform Finspång

Finspång

Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Finspång.