Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Personligt ombud

Finns i: Söderköping (Östergötland)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning som försvårar din vardag kan få stöd av ett personligt ombud.

Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vad du behöver ha hjälp med.

Stödet är frivilligt och du måste själv vilja ha stödet för att ombudet ska kunna hjälpa dig.

Du kan till exempel få stöd och hjälp att prata med myndigheter, vården och andra som du behöver ha kontakt med. Personliga ombudet kan vara med dig på möten och hjälpa dig med telefonsamtal.

Det kostar inget för dig att ha ett personligt ombud. 

Ombudet har tystnadsplikt och berättar inte saker om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp.

För att kunna få ett personligt ombud behöver du ha stora svårigheter i din vardag och ett sammansatt behov av samordning kring vård, stöd och service.

Personligt ombud är ingen myndighet utan fristående från kommunens övriga verksamheter. Det personliga ombudet kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning. 

Efter ett avslutat uppdrag avslutas kontakten. Du är välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Personligt ombud

Valdemarsvik

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver i samhället.

Personligt ombud

Norrköping

Ett personligt ombud kan hjälpa dig att få det stöd du behöver i samhället.

Boendestöd

Valdemarsvik

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.