Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Plattform Valdemarsvik

Finns i: Valdemarsvik (Östergötland)
Du som inte jobbar eller studerar och behöver stöd för att komma vidare kan få hjälp genom Plattform Valdemarsvik.

Genom plattformen kan du få hjälp med att komma fram till vilket stöd du behöver. Målet är att du ska kunna närma dig jobb eller studier i framtiden. 

Plattform Valdemarsvik erbjuder försteg och mötesledare vid SIP (Samordnad individuell plan).

Genom försteg kan du

  • arbetsträna i grupp på en arbetsplats
  • få stöd av en handledare under arbetsträningen
  • ta del av aktiviteter för att förbättra din hälsa. 

Genom mötesledare vid SIP kan du

  • tillsammans med oss planera vilket stöd du behöver 
  • få tillgång till en mötesledare som ansvarar för möten där flera olika myndigheter samverkar.  

Genom Plattform Valdemarsvik kan du få rätt hjälp i rätt tid.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

I Plattform Valdemarsvik samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och Valdemarsviks kommun för att ge människor extra stöd att närma sig arbetsmarknaden. Därutöver finns även en målsättning att stödja myndigheter till ökad samverkan.

Plattformen erbjuder arbetsplatsförlagda förstegsverksamheter i samarbete med olika arbetsplatser. I förstegen kompletteras de arbetsplatsförlagda aktiviteterna med hälsofrämjande insatser.

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.