Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Re-Aktiva

Finns i: Linköping (Östergötland)
Om du har har en funktionsnedsättning efter en stroke, hjärnskada eller neurologisk sjukdom, kan du få komma till Re-Aktiva.

Du får möjlighet att vara med på träffar hos Re-Aktiva ett par gånger i veckan i mindre grupper. Där får du öva upp din fysiska och kognitiva förmåga.

Du kan till exempel:

  • syssla med hantverk
  • spela spel
  • jobba med datorer

Tillsammans hittar vi de aktiviteter som intresserar och hjälper dig.

Du behöver inte ha något biståndsbeslut för att komma till oss på Re-Aktiva. Du kan söka ändå.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

På Re-Aktiva arbetar arbetsterapeut och vuxenpedagoger.

Vid intresse att delta i Re-Aktivas aktiviteter kan individen själv eller genom anhörig, personlig assistent eller ombud höra av sig till verksamheten. Även vårdpersonal inom Region Östergötland, så som personal på neurologisk rehabilitering eller Rörelse & hälsa, kan ta kontakt för en patients räkning.

Kontakt tas per mejl eller telefon till arbetsterapeut. Efter en första bedömning om individen tillhör Re-Aktivas målgrupp görs ett studiebesök i verksamheten. Sedan erbjuds 1-3 individuella tillfällen efterföljt av gruppaktiviteter.

Gemenskap & fritid
Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Daglig verksamhet i Norrköping

Norrköping

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.