Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Support- och arbetsteamet

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som har psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykosocial problematik kan få stöd av Support- och arbetsteamet för att komma ut i arbete eller studier.

Tillsammans hjälps vi åt att hitta en arbetsplats som passar dig, där du kan jobba utifrån dina förutsättningar. 

Du och teamet bestämmer tillsammans vad ni behöver göra innan en arbetsplats kontaktas. Sedan tar ni kontakt med en arbetsplats som du är intresserad av. 

Den första tiden på arbetsplatsen är praktik. Målet är att du ska få en anställning med lön.

Både du och arbetsgivaren får stöd från teamet så länge ni behöver.

Du behöver inte något beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att komma till oss.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • Kräver tidsbokning
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan inte få stöd av Support- och arbetsteamet om

  • du har sjukersättning eller sjukpenning på heltid och är över 30 år
  • du är inskriven i något av Arbetsförmedlingens garantiprogram
  • du har ett LSS-beslut om daglig verksamhet
  • du redan har en tillsvidareanställning
  • du har ett pågående alkohol- eller drogmissbruk.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet i Norrköping

Norrköping

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.