Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Syn- och hörselinstruktör

Finns i: Norrköping (Östergötland)
Du som är över 18 år och har en hörsel- eller synnedsättning kan få stöttning av en syn- och hörselinstruktör.

Syn- och hörselinstruktören ger dig stöd och träning i ditt hem.
Det kan handla om

  • stöd i vardagliga sysslor
  • stöd i att hitta i din hemmiljö
  • information om och stöttning med hjälpmedel
  • information om vad kommunen, intresseorganisationer med flera kan erbjuda
  • information och uppmuntran till deltagande i kurser och studier med mera.

Stödet finns för att

  • motverka isolering
  • du ska kunna förbättra din självkänsla
  • ge dig stöd till självständighet. 

Det kostar inget att få stöd av en syn- och hörselinstruktör.

Om du behöver hjälp för att få kontakt med Region Östergötlands syn- och hörcentral kan instruktören hjälpa till.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Liknande vägval

Daglig verksamhet på JK-enheten

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet på Opus ute

Finspång

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.