Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Sysselsättning på Änggården

Finns i: Valdemarsvik (Östergötland)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Dagverksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

När du går på dagverksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill och har förutsättningar att komma närmare arbetslivet. 

I Valdemarsviks kommun finns Aktivitetshuset Änggården för dig som lever med psykisk ohälsa och varken jobbar eller studerar. Aktivitetshuset Änggården är en dagverksamhet där du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

På Änggården kan du till exempel

  • delta i fysiska aktiviteter
  • få hjälp och stöd när du behöver göra vardagliga ärenden som att handla, göra bankärenden eller gå på läkarbesök 
  • vara med i gruppaktiviteter, diskussioner och nutidsorientering
  • laga och äta lunch tillsammans med andra. 

När du är på Änggårdens dagverksamhet deltar du efter din egen förmåga och i din egen takt. Du kan göra olika aktiviteter individuellt eller tillsammans med andra beroende på dina behov, önskemål och förutsättningar. Hur länge du är på plats om dagarna anpassas efter vad du vill och orkar.

För att få en sysselsättningsplats behöver du ha ett beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen). Det kan du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

På dagverksamheten på Änggårdens aktivitetshus deltar var och en efter sin egen förmåga och sysselsättningsgraden anpassas efter vad som passar respektive deltagare. 

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Daglig verksamhet i Norrköping

Norrköping

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.