Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Ungdomsverksamhet

Finns i: Finspång (Östergötland)
Du som är 18-26 år och behöver vägledning och stöd för att närma dig jobb eller studier kan få hjälp hos oss på Ungdomsverksamheten i Finspång.

På Ungdomsverksamheten arbetar två ungdomscoacher och en integrationspedagog för att stötta dig på din väg till arbete eller studier. 

På Ungdomsverksamheten kan du till exempel 

 • träna på att skriva CV och personligt brev
 • prata om dina mål och vad som motiverar dig
 • testa olika vägar att hitta ett jobb
 • träna inför jobbintervjuer 
 • få information om olika utbildningar
 • delta i samtalsgrupp med fokus på språk och hur samhället fungerar
 • gå på studiebesök 
 • testa på att praktisera eller arbetsträna.

Vi utgår från dig och dina behov. Vi hjälper dig att se vad du har för möjligheter.
Vi arbetar både i grupp  och individuellt.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Ungdomsverksamheten i Finspång är en del av de arbetsmarknadsåtgärder som Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten erbjuder. 

Målsättningen med Ungdomsverksamheten är att varje individ ska bli stärkt i tron på sina egna möjligheter och genom det närma sig arbete eller studier.

Ansvariga för vägvalet

Finspångs kommun

Liknande vägval

Sysselsättning på Änggården

Valdemarsvik

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få komma på dagverksamhet.

Daglig verksamhet på Loviza

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet hos Serviceteamet

Valdemarsvik

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.