Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

ACT-kurs för att hantera stress och främja hälsa

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som är ung och vill få hjälp att bättre hantera stress är välkommen att anmäla dig till ungdomsmottagningens ACT-kurs. Kursen är för dig som är mellan 16 och 20 år.

Du får lära dig konkreta verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden. Du går kursen tillsammans med andra ungdomar. 

Frågor som du och gruppen kommer att prata kring: 

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden?
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig i ditt dagliga liv för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva.

Kursen ges vid sex tillfällen, varje kurstillfälle är två timmar (totalt 12 timmar). Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Vi träffas på ungdomsmottagningen i Huddinge.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Ungdomsmottagningen Huddinge

Ungdomsmottagningen drivs av Huddinge kommun och Region Stockholm tillsammans. När kommun och region börjar dela på driften av ungdomsmottagningar tas expertis från båda verksamheterna till vara. För Huddinges ungdomar innebär förändringen ökad tillgänglighet ungdomsmottagning också börjar erbjuda videomöte och chatt.

Liknande vägval