Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhöriggrupp för dig som lever nära någon med ett beroende

Finns i: Södertälje (Stockholm)
Du som hjälper, stöttar eller känner oro för en person i din närhet som har problem att hantera alkohol, narkotika eller spel kan själv få stöd genom kommunens anhöriggrupp.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller annan nära person till dig. 

Genom anhöriggruppen får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och lyssna på andras i en avspänd miljö.

Ni kommer bland annat att prata om

  • hur beroendesjukdomar yttrar sig
  • vad du som anhörig kan göra
  • vad medberoende betyder
  • vad du som anhörig behöver för att hantera din oro.

Gruppen ses varannan tisdag, jämna veckor klockan 17:30-19.

Du behöver inte anmäla dig i förväg. Det som sägs i gruppen förs inte vidare till någon.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har drop-in

Liknande vägval