Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Botkyrka (Stockholm)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående lever med psykisk ohälsa, har ett missbruk eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Som anhörig räknas du som är en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska. 

Målet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet.

Anhörigstödet kan exempelvis vara

  • information och vägledning
  • individuella stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga.

Stödet kostar inget och sker utan dokumentation och under sekretess. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online

Ansvariga för vägvalet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

Liknande vägval