Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Anhörigstöd

Finns i: Huddinge (Stockholm)
Du som vårdar eller hjälper en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand, kan själv få stöttning av anhörigstöd.

Ditt stöd kan behövas för att din närstående är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik.

Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Som anhörig räknas du som är en familjemedlem, släkting, granne, vän eller en annan medmänniska.

Målet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig en ökad livskvalitet.

Stödet kan exempelvis vara

  • information och vägledning
  • enskilda stödsamtal
  • samtalsgrupper där du möter andra anhöriga
  • utbildningar och föreläsningar. 

Stödet kostar inget. De du möter arbetar under sekretess. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online

Övrigt

Huddinge kommun erbjuder också bland annat stöd och hjälpinsatser i form av

  • avlösning
  • korttidsvård
  • korttidsvistelse. 

Insatserna kräver ett beslut från en biståndshandläggare. Du behöver ansöka om hjälpen och få godkänt från kommunen att du behöver hjälpen för att kunna få den.

Ansvariga för vägvalet

Individ- och familjeomsorg, Huddinge kommun

Huddinge kommun

Liknande vägval